افزایش قیمت سرورهای آلمان و فنلاند

  • Friday, 30th July, 2021
  • 10:57am

با سلام

با توجه به افزایش قیمت ای پی در دیتاسنتر هتزنر در آلمان و فنلاند، کلیه سرورهای آلمان و فنلاند چه سفارش های جدید و چه سفارش های قبلی بین 20 تا 50 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

این افزایش قیمت به دلیل سیاست جدید دیتاسنتر مبنی بر دوبرابر کردن هزینه ای پی و اضافه کردن هزینه ستاپ به هر آی پی جدیدمی باشد.

با تشکر

مدیر امور مالی پالس سرور

« برگشت