میزبانی فایل های شما در ابرها به زودی...

فضای ابری


این سرویس یک فضای ابری رایگان در اختیار شما قرار می دهد که می توانید فایل ها و دیتاهای خود را در آن نگهداری کنید
زمان تقریبی رونمایی آن 1 اکتبر سال 2015 می باشد.