اخبار

افزایش قیمت همه سرویس ها به دلیل افزایش نرخ ارز

  • 1st January 1970
با توجه به افزایش نجومی و غیر قابل درک نرخ ارز در کشور ، پالس سرور بعد از سه سال مجبور به افزایش قیمت سرویس های مشتریان کرده است.این افزایش قیمت به مرور بر روی فاکتور همه مشتریان اعمال می ...
Continue reading

آسیب پذیر جدید سی پی های اینتل و AMD

  • 1st January 1970
اخیرا آسیب پذیری جدیدی سی پی یو های اینتل و شرکت ای ام دی و ای آر آم را تحت تاثیر قرار داده استلزما کاربران باید سرورهای خود را آدیت نرم افزار کننداز طریق هل سیستم عامل این مورد انجام شوداخبار ...
Continue reading