سرورهای مجازی هلند قابلیت ارائه از 2 دیتاسنتر

سرورهای هلند وارز می باشند و ابیوز ندارد

NL-1GB-serverius 1 موجود است
 • 1GB DDR4 Memory
 • 40GB HDD Disk Space
 • 1 Core 1.5Ghz CPU
 • 1 Gbps Port
 • Unlimited Bandwidth
 • Linux & Mikrotik OS
NL-2GB-Special

No Abuse !

 • 2GB Ram
 • 60GB Hdd
 • 2core 2000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
Nl-2Gig-Fullwarez 0 موجود است

سرور کاملا وارز بدون هیچ ابیوز

 • 2GB Ram
 • 60GB Hdd
 • 2core 2000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
NL-2GB-Psychz 0 موجود است
 • 2GB Memory
 • 75GB HDD Disk Space
 • 2 Core 2.7Ghz CPU
 • 1 Gbps Port
 • Unlimited Bandwidth
 • Linux & Microsoft OS
 • 40Gbps DDos Protection Security
NL-FixedIP-2GB

سرور حرفه ای هلند با آی پی ثابت مخصوص ترید

 • Intel or AMD EPYC series 7 with 2 Core Cpu
 • 2GB DDR4 Ram
 • 20GB NVME HDD
 • Linux-windows OS
 • NL Datacenter
NL-FixedIP-4GB

سرور حرفه ای هلند با آی پی ثابت مخصوص ترید

 • Intel Or AMD EPYC series 7 with 2 Core Cpu
 • 4GB DDR4 Ram
 • 30GB SSD HDD
 • Linux-windows OS
 • NL Datacenter
NL-2G-Zare-SSD 0 موجود است

آی پی ثابت و کیفیت فوق العاده بالا
Memory 2GB DDR4
Disk Space 20GB SSD
CPU Xeon E3 1270v6 2 Core
Port 1 Gbps
Bandwidth 5TB
OS Linux & Microsoft
40Gbps DDos Protection

NL-3GB-Special 0 موجود است
 • 3GB Ram
 • 30GB Hdd
 • 2core 3000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • Netherland DC
NL-4GB-Special
 • 4GB Ram
 • 40GB Hdd
 • 2core 3000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • Netherland DC
Nl-4Gig-Fullwarez 0 موجود است

سرور کاملا وارز بدون هیچ ابیوز

 • 4GB Ram
 • 40GB Hdd
 • 2core 3000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
NL-6GB-Special
 • 6GB Ram
 • 60GB Hdd
 • 4core 4000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • 1 IP
NL-6G-fulwarez 0 موجود است
 • 6GB Ram
 • 60GB Hdd
 • 4core 4000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • 1 IP
NL-8GB-Special
 • 8GB Ram
 • 80GB Hdd
 • 4core 4000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • 1 IP
Nl-8Gig-Fullwarez 0 موجود است

سرور کاملا وارز بدون هیچ ابیوز

 • 8GB Ram
 • 80GB Hdd
 • 4core CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW