هاست لینوکس استاندارد

Linux-200mb 0 موجود است

*سرعت هارد 10 برابر سریع تر از هاست های معمولی*

 • 200 مگابایت فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 1 عدد تعداد دامنه
Linux-500mb 2 موجود است

*سرعت هارد 10 برابر سریع تر از هاست های معمولی*

 • 500 مگابایت فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بقیه امکانات
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • Cloud Linux سیسیتم عامل
Linux-1000mb

*سرعت هارد 10 برابر سریع تر از هاست های معمولی*

 • 1000 مگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود بقیه امکانات
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • کلود لینوکس سیسیتم عامل
Linux-2000mb

*پیشنهاد حرفه ای و اقتصادی سایت *
*سرعت هارد 25 برابر سریع تر از هاست های معمولی*

 • 2000 مگابایت فضای هارد
 • Nvme نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • لایت اسپید وب سرور
 • Cloud Linux سیستم عامل