هاست دانلود هاست کاملی برای میزبانی فایل های دانلودی وب سایت های شما میباشد.

این سرویس ها برای افرادی مناسب است که حجم فایلهای دانلود بالایی دارند.

سرويس ويژه پرحجم-10گیگ

10 گیگابایت فضا
100% Network Uptime Guarantee
پلن پایه و کم هزینه سایت

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • HTML امکان میزبانی
 • نامحدود پارک دامین و ادآن دامنه
 • ندارد دیتابیس
هاست ویژه پرحجم-25گیگ

25 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel یا دایرکت ادمین
امکان میزبانی HTML
100% Network Uptime Guarantee

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • نامحدود FTP
 • آلمان میزبانی
 • نامحدود پارک دامین و ادآن دامنه
 • ندارد دیتابیس
سرویس پرحجم-50گیگ

50 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel یا دایرکت ادمین
امکان میزبانی HTML
100% Network Uptime Guarantee

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • نامحدود FTP
 • آلمان میزبانی
 • نامحدود پارک دامین و ادآن دامنه
 • ندارد دیتابیس
سرویس پرحجم-100گیگ

100گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel یا دایرکت ادمین
امکان میزبانی HTML
100% Network Uptime Guarantee

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • نامحدود FTP
 • آلمان میزبانی
 • نامحدود پارک دامین و ادآن دامنه
 • ندارد دیتابیس
پرحجم-250گیگ

250 گیگابایت فضا
امکان میزبانی HTML
100% Network Uptime Guarantee

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • نامحدود FTP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آلمان میزبانی
 • نامحدود پارک دامین و ادآن دامنه
 • ندارد دیتابیس
پرحجم-500گیگ

500 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel یا دایرکت ادمین
امکان میزبانی HTML
100% Network Uptime Guarantee

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • نامحدود FTP
 • آلمان میزبانی
پرحجم-800گیگ

800 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel یا دایرکت ادمین
امکان میزبانی HTML
100% Network Uptime Guarantee

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • نامحدود FTP
 • آلمان میزبانی
پرحجم-حرفه ای-1.5ترابایت

1500 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel یا دایرکت ادمین
امکان میزبانی HTML
100% Network Uptime Guarantee

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • نامحدود FTP
 • آلمان میزبانی
پرحجم-اینترپرایز-2ترابایت

2000 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel یا دایرکت ادمین
امکان میزبانی HTML
100% Network Uptime Guarantee

 • نامحدود پهنای باند
 • 0 وب سایت قابل میزبانی
 • نامحدود FTP
 • آلمان میزبانی