تمامی کشورها قابل ارائه می باشد

سرور مجازی -اوکراین-روسیه-چک و اسلوونی

30GB SSD
1 Core Processor
2GB Memory
1Gbps Connection
1 IPv4 Address
1 IPv6 Address
10TB Bandwidth

 • 2 گیگ رم
vps-turkey-1gb

20GB SSD
1 Core Processor
1GB Memory
1Gbps Connection
Up to 2 IPv4 Address
Unlimited Bandwidth

 • 1 گیگ رم
سرور مجازی ترکیه - 2گیگ رم

30GB SSD
1 Core Processor
2GB Memory
1Gbps Connection
Up to 2 IPv4 Address
3TB Bandwidth

 • 2 گیگ رم
VPS-Ireland-10G

20GB SSD
2 Core Processor
2GB Memory
10Gbps Connection Shared
Unlimited Bandwidth

 • 2 گیگ رم
VPS-Swede-spain

سرور مجازی کلود فقط لینوکس و میکروتیک از سوئد اسپانیا ایرلند و یونان با پهنای باند محدود 3 ترابایت در ماه
40GB SSD
1 Core Processor
2GB Memory
1Gbps Connection
Up to 2 IPv4 Address
3TB Bandwidth

 • 2 گیگ رم
سرور مجازی سوئیس-استرالیا-اتریش-سنگاپور

512MB Ram or 1GB Ram
Hosted in Equinix
1 IPv4 address

 • 1 CPU core CPU cores
 • 10 GB Raid-10 Storage space
 • 500 GB* (can upgrade) Monthly data traffic
 • Debian, CentOS, Ubuntu Operating System
 • 50 Mbit Network Uplink
سرور مجازی کشور خاص - Special Country VPS

سرور مجازی از کشورهای خاص آسیا اروپا
40GB SSD
1 Core Processor
2GB Memory
1Gbps Connection
Up to 2 IPv4 Address
3TB Bandwidth

 • 2 گیگ رم