هاست لینوکس نامحدود حرفه ای (NVMe)

پلن 3 گیگ نامحدود

DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated

 • وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا مشخصات فنی
 • SSD 100% هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2 عدد تعداد دامنه ها
پلن 5 گیگ نامحدود

DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated

 • وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا مشخصات فنی
 • SSD 100% هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • 3 عدد تعداد دامنه ها
پلن 8 گیگ نامحدود

DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated

 • وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا مشخصات فنی
 • SSD 100% هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 10 گیگ نامحدود

**پلن پیشنهادی و اقتصادی سایت**
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated

 • وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا مشخصات فنی
 • SSD 100% هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 15 گیگ حرفه ای

DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated

 • 15 گیگ فضای هارد
 • وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا مشخصات فنی
 • SSD 100% هارد
 • نامحدود سایر امکانات
 • 1GB Ram
پلن 20 گیگ- حرفه ای

DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated

 • 20 گیگ فضای هارد
 • وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا مشخصات فنی
 • SSD 100% هارد
 • نامحدود سایر امکانات
 • 2GB Ram