مخصوص مشتریان پر مصرف

عدم نیاز به دانش کد نویسی و مدیریت سرور

Managed-2GB-VPS

مدیریت کامل توسط تیم پالس سرور،بک آپ توسط مشتری
کانفیگ اولیه رایگان
کانفیگ امنیتی با هزینه اضافه

  • 2 vcore CPU
  • 2GB Ram
  • 40GB SSD
  • Unlimited Bandwith
Managed-4GB-VPS

مدیریت کامل توسط پالس سرور
کانفیگ اولیه رایگان
کانفیگ امنیتی با هزینه اضافه
3 vcore CPU
4GB Ram
60GB SSD
Unlimited Bandwith